Moderni kipufysioterapia

Moderni kipufysioterapia

Moderni kipufysioterapia on tutkittuun tietoon pohjautuvaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista pitkittyneiden ja toistuvien kiputilojen fysioterapeuttista hoitoa – make sense of pain. Hyödynnämme pitkittyneiden kiputilojen hoidossa maailmalla tulokselliseksi todettuja CFT (kognitiivinen-funktionaalinen terapia) ja Explain Pain -menetelmiä.

Modernin kipufysioterapian yhtenä keskeisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä kipuun tai vastaavaan epämiellyttävään tuntemukseen johtavista tekijöistä. Etsitään keinoja hallita kipua.

Tälloin mahdollinen pelko tuntemuksesta pienenee ja edellytykset ongelman hallintaan paranevat merkittävästi.

Erityisen hyvin moderniin kipufysioterapiaan pohjautuva lähestymistapa toimii pitkittyneen ja/tai toistuvan kivun tai vastaavan epämiellyttävän tuntemuksen tai CRPS:n hoidossa. Lähtökohtana on kipuun vaikuttavien tekijöiden laaja-alainen tarkastelu. Asiakkaan tilanteeseen paneudutaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Kivun tai epämiellyttävän tuntemuksen syihin voi liittyä vahvoja uskomuksia ja pelkoja. Nämä voivat osaltaan ylläpitää ongelmaa, koska ne usein ohjaavat käyttäytymistämme ja valintojamme. Tavallisesti uskomukset ja pelot rajoittavat toimintaamme tietyissä tilanteissa, eikä kehoa tällöin kuormiteta tarkoituksenmukaisesti. Pitkällä aikavälillä se voi yhtenä tekijänä ylläpitää ongelmaa.

Usein ainoastaan kehon rakenteisiin kohdistuvien hoitomenetelmien vaikutus on lyhytkestoista. Modernin kipufysioterapian keinoina käytetään korostetusti ohjausta ja neuvontaa, kehoa vahvistavaa harjoittelua, GMI-harjoittelua, peiliterapiaa sekä tukihoitona tarvittaessa manuaalista terapiaa (kuten hierontaa, fasciamanipulaatiota, mobilisointia, tiedostaen kyseisen menetelmän lyhytkestoinen vaikutus yksistään hyödynnettynä).

Terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa. Kehon vahvistamisella on todella merkittävä rooli. Monipuolisesti vahvistettu keho mukautuu monipuoliseen kuormitukseen. Pystyvyyden kokemuksen kannalta on tärkeää havaita oman kehon kykenevän suoriutumaan erilaisista tehtävistä ja oppimaan uusia asioita. Kehon vahvistamisella tarkoitetaan voiman lisäksi taidon, kestävyyden, nopeuden ja liikkuvuuden kehittymistä. Modernissa kipufysioterapiassa tuetaan asiakkaan paluuta hänelle merkityksellisten asioiden pariin.

Hyppää mukaan ja aloitetaan matka kohti parempaa kivunhallintaa!