Neurologinen kuntoutus​

Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus ovat asiakkaan liikunta- ja toimintakykyä ylläpitävää ja kehittävää kuntoutusta. Kuntoutus sisältää aktiivista tai avustettua lihasvoima-, kestävyys-, liikkuvuus- ja tasapainoharjoittelua toimipisteellämme tai kotikäynteinä.

Kuntoutuksen kokonaistavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja suorituskyvyn kehittyminen ja säilyminen, jotta asiakas kykenee parhaalla mahdollisella tavalla osallistumaan oman elämänsä eri toiminta-alueille.

Työkokemuksen ja koulutuksen osalta olemme erikoistuneet lihastautien, aivoverenkiertohäiriöiden, keskushermostoperäisten etenevien sairauksien, reumasairauksien, kehitysvamman aiheuttamien ongelmien, vaikeusasteeltaan erityyppisten CP-vammojen sekä tapaturmaisten selkäydin- ja muiden laaja-alaisten hermovammojen kuntoutukseen.

Esteettömät toimitilamme sijaitsevat katutasossa. Kiinteistössä on allasosasto, jossa on allashissi. Terapia-altaan laajemman osan syvyys on kauttaaltaan 1,40 m ja altaaseen pääsee loivia portaita pitkin tai allashissiä hyödyntäen. Tarvittaessa allasterapiassa voidaan myös hyödyntää altaan pienempää 0,85 m syvää osaa.

Yrityksemme on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Meillä on vuosien laaja-alainen kokemus erilaisten neurologisten sairauksien kuntoutuksesta ja olemme järjestelmällisesti kouluttautuneet ja kehittäneet osaamistamme.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, johon voi olla oikeutettu alle 65-vuotias henkilö, jolla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoissa.

Lisätietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saat osoitteesta www.kela.fi.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilaisina ja asiantuntijoina toimivat Pirjo, Mikko ja Satu. Kuntoutusta toteutamme suomeksi ja englanniksi. Meillä on tilaa uusille kuntoutujille.