Alaraajafysioterapia

Alaraajafysioterapia

Alaraajafysioterapia on alaraajaoireiden ennaltaehkäisyä ja hoitoa kaikenikäisille. Fysioterapian keskiössä on alaraajojen uniikkien kokonaisuuksien, koko kehon toiminnan ja syy-yhteyksien ymmärtäminen. Tieto alaraajojen kehittymisestä ja siihen liittyvistä vaihteluista on tärkeää, kun asiakas on lapsi tai nuori. Alaraajojen nivelrikko-oireiden hoito ja tekonivelfysioterapia kuuluvat myös alaraajafysioterapiaan.

Alaraajaoireet ovat aina yksilöllisiä / Jokainen alaraajaoire on aina omanlaisensa. Alaraajojen kehittyminen, yksipuolinen kuormittuminen, uudet tai vanhat vammat, kulumat ja nivelrikko voivat aiheuttaa oireita ja vaikeuttaa arkea ja harrastuksia. Alaraajaoireet voivat heijastua koko kehon toimintaan. Oireiden syitä ei voida aina perustella ainoastaan rakenteellisilla tai toiminnallisilla ominaisuuksilla. Modernin kiputieteen yhdistäminen alaraajafysioterapiaan tarjoaa laaja-alaisen ja vahvan näkökulman tähän erikoisosaamisalueeseen. Tutkittu tieto tukee hyvin usein aktiivista ja nousujohteista harjoittelua myös alaraajaoireissa. Alaraajaharjoitteita pyritään yhdistämään perusliikkumiseen esimerkiksi kävelyyn ja juoksuun.

Alaraajafysioterapeuttimme Satu tutkii ja testaa alaraajojen rakenteita ja toimintaa, käyttää eri fysioterapian hoitomenetelmiä, antaa ohjeet omaharjoitteluun ja ohjeistaa tuki- ja kenkävalinnoissa