Laadukasta ja kokonaisvaltaista fysioterapiaa

Fysioterapia

Keskeisenä tavoitteenamme on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista asiakkaalle yksilöllisesti ohjattujen omaharjoitteiden ja monipuolisten fysioterapiamenetelmien avulla. Fysioterapiamenetelmien valinta perustuu asiakkaan haastatteluun ja  huolelliseen fysioterapeuttiseen tutkimiseen. Käytämme fysioterapiassa monipuolisesti eri fysioterapiamenetelmiä kuten asiakkaiden yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, manuaalista terapiaa, nivelten mobilisointia, sähkökipuhoitoja, urheilu-, kinesio- ja Dynamic teippausta. Lisäksi palveluihimme kuuluvat allasryhmät ja asiakkaan fyysisen kunnon testaukset.

Kouluttaudumme jatkuvasti, jotta voimme tarjota asiakkaillemme tutkittuun tietoon perustuvaa laadukasta ja kokonaisvaltaista fysioterapiaa.

Fysioterapiaan voit tulla fysioterapialähetteellä tai ilman lähetettä.Teemme fysioterapiaa myös kotikäynteinä. Käytössämme on Kelan suorakorvausmenettely.

Meillä käy maksuvälineenä eSportti- ja eHyvinvointipassi.

Olemme Eksoten omaishoidon palveluseteliyritys ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

Alaraajafysioterapia

Onko sinulla oireita alaraajoissasi tai jalkaterissäsi?

Alaraajafysioterapia on alaraaja- ja jalkateräongelmien ennaltaehkäisyä ja hoitoa. Alaraajojen ja jalkaterien yksipuolinen kuormittuminen, uudet ja vanhat vammat, kulumat ja nivelrikko voivat aiheuttaa oireita. Alaraaja- ja jalkateräoireet voivat heijastua koko kehon toimintaan. Nivelrikko-oireiden hoito ja tekonivelfysioterapia kuuluvat myös monipuolisiin fysioterapiapalveluihimme.

Alaraaja-analyysimme sisältää haastattelun, alaraaja- ja jalkaterärakenteiden tutkimisen ja toiminnallisten ominaisuuksien kartoittamisen sekä analyysin pohjalta laaditun yksilöllisen harjoitusohjelman.

Fasciamanipulaatio

Särkeekö selkää, oikkuileeko olkapää, pakottaako polvea, tuntuuko niska jäykältä tai liikkuminen tahmealta, huimaako, onko toistuvaa päänsärkyä?

Nämä kaikki ongelmat voivat olla seurausta lihaskalvojen ja muiden lihaksiin liittyvien sidekudosrakenteiden heikentyneestä liikkuvuudesta.
Kireä ja aliliikkuva lihaskalvo eli faskia heikentää lihaksen suorituskykyä ja rajoittaa lihasta toimimasta koko pituudellaan. Heikentynyt suorituskyky ilmenee voimantuoton alentumisena, lihaskoordinaatiovaikeuksina sekä nivelten liikerajoituksina. Nämä tekijät johtavat virheellisiin ja kehon kannalta epäedullisiin liikemalleihin, joiden seurauksena voi syntyä erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja ja toimintahäiriöitä.

Faskiamanipulaatiolla palautetaan lihaskalvo- ja sidekudosrakenteiden liikkuvuus suhteessa lihaskudokseen. Se on nopea ja tehokas menetelmä moniin tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin. Menetelmän tehokkuus ja toimivuus nojautuu perusteellisen alkututkimuksen johtopäätöksenä valittujen kehon kohteiden käsittelyyn.

Moderni kipufysioterapia

Moderni kipufysioterapia on tutkittuun tietoon pohjautuvaa asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista pitkittyneiden kiputilojen fysioterapeuttista hoitoa – make sense of pain. Hyödynnämme pitkittyneiden kiputilojen hoidossa maailmalla tulokselliseksi todettuja CFT (kognitiivinen-funktionaalinen terapia) ja Explain Pain -menetelmiä.

Modernin kipufysioterapian yhtenä keskeisenä tavoitteena on syventää ymmärrystä kipuun tai vastaavaan epämiellyttävään tuntemukseen johtavista tekijöistä. Etsitään keinoja hallita kipua. Tälloin mahdollinen pelko tuntemuksesta pienenee ja edellytykset ongelman hallintaan paranevat merkittävästi.

Erityisen hyvin moderniin kipufysioterapiaan pohjautuva lähestymistapa toimii pitkittyneen ja/tai toistuvan kivun tai vastaavan epämiellyttävän tuntemuksen hoidossa. Lähtökohtana on kipuun vaikuttavien tekijöiden laaja-alainen tarkastelu. Asiakkaan tilanteeseen paneudutaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Kivun tai epämiellyttävän tuntemuksen syihin voi liittyä vahvoja uskomuksia ja pelkoja. Nämä voivat osaltaan ylläpitää ongelmaa, koska ne usein ohjaavat käyttäytymistämme ja valintojamme. Tavallisesti uskomukset ja pelot rajoittavat toimintaamme tietyissä tilanteissa, eikä kehoa tällöin kuormiteta tarkoituksenmukaisesti. Pitkällä aikavälillä se voi yhtenä tekijänä ylläpitää ongelmaa.

Usein ainoastaan kehon rakenteisiin kohdistuvien hoitomenetelmien vaikutus on lyhytkestoista. Modernin kipufysioterapian keinoina käytetään korostetusti ohjausta ja neuvontaa, kehoa vahvistavaa harjoittelua sekä tukihoitona tarvittaessa manuaalista terapiaa (kuten hierontaa, faskiamanipulaatiota, mobilisointia, tiedostaen kyseisen menetelmän lyhytkestoinen vaikutus yksistään hyödynnettynä).

Terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on keskeisessä asemassa. Kehon vahvistamisella on todella merkittävä rooli. Monipuolisesti vahvistettu keho mukautuu monipuoliseen kuormitukseen. Pystyvyyden kokemuksen kannalta on tärkeää havaita oman kehon kykenevän suoriutumaan erilaisista tehtävistä ja oppimaan uusia asioita. Kehon vahvistamisella tarkoitetaan voiman lisäksi taidon, kestävyyden, nopeuden ja liikkuvuuden kehittymistä. Modernissa kipufysioterapiassa tuetaan asiakkaan paluuta hänelle merkityksellisten asioiden pariin.

Hyppää mukaan ja aloitetaan matka kohti parempaa kivunhallintaa!

Urheilu- ja liikuntavammojen kuntoutus

Keskeyttävätkö vammat treenaamisesi liian usein? Onko sinulla vaiva tai ongelma, mikä häiritsee harrastamistasi?

Monipuolisiin palveluihimme kuuluvat urheilu- ja liikuntavammojen ennaltaehkäisy ja hoito. Oikein ajoitettu, nousujohteinen kuntoutus alkaa oikeanlaisesta, asiantuntevasta ensiavusta vamman jälkeen.

Teemme kuntoilijoille ja urheilijoille tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapeuttisia kartoituksia osana vammojen ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja suorituskyvyn kehittymistä.

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy ja hoito on keskeinen osa urheiluvalmennusta. Meillä on vankka kokemus eri liikuntaseurojen kanssa tehdystä yhteistyöstä ja olemme Etelä-Karjalan urheiluakatemian yhteistyökumppani.

Tanssifysioterapia

Tanssifysioterapiassa avainasemassa on tanssijan  (ammattilainen tai harrastaja) yksilöllisyys ja tanssijan yksilöllisten kehon rakenteiden ja linjausten huomiointi.

Tanssifysioterapia perustuu vahvaan tuki- ja liikuntaelimistön tieto-taitoon sekä lajituntemukseen. Tanssifysioterapia on tuki- ja liikuntaelinoireiden ennaltaehkäisyä, hoitoa ja aktiivista kuntoutusta laadukkailla fysioterapiamenetelmillämme. Tanssifysioterapian asiantuntijuutta voidaan soveltaa myös tanssiin rinnastettaviin lajeihin.

Fysioterapeuttimme Satu on DHF:n (Dance Health Finland ry) ja IADMS:n (International Association for Dance Medicine and Science) jäsen. Hän toimii Tanssistudio TwoStepin omafysioterapeuttina.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Yrityksemme on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Meillä on vuosien laaja-alainen kokemus erilaisten neurologisten sairauksien kuntoutuksesta ja olemme järjestelmällisesti kouluttautuneet ja kehittäneet osaamistamme. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaistavoitteena on kuntoutujan toiminta- ja suorituskyvyn kehittyminen/ylläpysyminen, jotta hän kykenee parhaalla mahdollisella tavalla osallistumaan oman elämänsä eri toiminta-alueille.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ammattilaisina ja asiantuntijoina toimivat fysioterapeutit Pirjo Junnola, Mikko Tynkkynen ja Satu Viiru.

Työkokemuksen ja koulutuksen osalta olemme erikoistuneet lihastautien, aivoverenkiertohäiriöiden, keskushermostoperäisten etenevien sairauksien, reumasairauksien, kehitysvamman aiheuttamien ongelmien, vaikeusasteeltaan erityyppisten CP-vammojen sekä tapaturmaisten selkäydin- ja muiden laaja-alaisten hermovammojen kuntoutukseen.

Kuntoutusta toteutetaan suomeksi ja tarvittaessa englanniksi.

Toimitilamme sijaitsevat katutasossa ja on suunniteltu esteettömiksi. Kiinteistössä on allasosasto, jossa on allashissi.

Terapia-altaan laajemman osan syvyys on kauttaaltaan 1,40 m ja altaaseen pääsee loivia portaita pitkin tai allashissiä hyödyntäen. Tarvittaessa allasterapiassa voidaan myös hyödyntää altaan pienempää 0,85 m syvää osaa.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, johon voi olla oikeutettu alle 65-vuotias henkilö, jolla on sairauden tai vamman vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoissa.

Lisätietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saat osoitteesta www.kela.fi